บริษัท อิวัลสา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่
11/25 หมู่ 20 ตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร. (+66) 2 102 1256-7
Fax.(+66) 2 993 0763
อีเมล์: yodruk@ivalsa.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-46011-24-5 
IVALSAENGINEERING ANDSEVICES COMPANY LIMITED.
11/25 Moo 20, Nimitmai Rd., Lumlukka Sub-District,
Lumlukka District,
Pathumthani, Thailand. 12150
Mobile : (+66) 89 924 1633
Mobile : (+66) 81 422 2671
Tel. (+66) 2 102 1256-7
Fax.(+66) 2 993 0763
Email: yodruk@ivalsa.co.th